Des del 2012 la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals (CCMA) va adherir-se a la declaració d’accessibilitat que vetlla perquè totes les persones, independentment de la seva discapacitat, puguin accedir autònomament als continguts de cadascuna de les plataformes informatives que les componen.

Fou a partir del 2014 quan es va començar a implementar subtítols, audiodescripció i interpretació en llengua de signes a continguts com el telenotícies del 324. Tot i que majoritàriament els subtítols és una mesura d’accessibilitat que s’ha implementat prou bé a la majoria de continguts i cada cop hi ha més pel·lícules audiodescrites a la graella de TV3, encara queda treball per implementar l’audiodescripció i la interpretació de LSC en molts programes televisius.

La Llei 13/2014 d’accessibilitat de la Generalitat de Catalunya va ser l’encarregada d’implementar les mesures d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat sensorial als mitjans públics catalans com TV3. Per abolir les barreres comunicatives amb les quals es troben les persones cegues i sordes, la Llei d’Accessibilitat de Catalunya determina que s’han de donar ús als mitjans de suport a la comunicació oral i que s’han d’utilitzar sistemes i mitjans que combinin la comunicació auditiva, tàctil i visual perquè tothom pugui accedir als missatges i codificar-los.

Malauradament, tot i l’avenç, encara queda molta feina a fer des dels mitjans de comunicació perquè veritablement els seus continguts arribin a tots els públics (vidents, invidents, sords oralistes, sords signants, …). Tot i així, la mutació de plataformes dels mitjans i el desenvolupament de les telecomunicacions i les noves tecnologies ha propiciat el naixement de sistemes i softwares que permeten l’adaptabilitat de l’accessibilitat als mitjans de comunicació.

Anglatècnic, n’és un exemple amb les eines d’edició i brodcast que ofereix per a l’accessibilitat i les dades en televisió. L’empresa de Brodcast Professional i Tecnologies de la Informació fundada per Enric Torres i Feixas el 1999, formada per un equip d’Enginyers de Telecomunicacions i Enginyers informàtics, ofereix: editors de Subtitulació Diferida, Subtitulació MultiIdioma, Subtitulació de Directes, d’Audiodescriptors i Teletext que permeten crear les subtitulacions i audiodescripcions segons la norma UNE espanyola.
També ofereix un equip servidor d’emagatgematge, subtitulació, audiodescripció i XML; transmissors, multitransmissors, virtual transmitter, subtitulació en obert i webtext. A més d’inseridors com HandData o SDI i inseridors per desenvolupar l’accessibilitat i dades en brodcast.

El servei d’accessibilitat i dades en TV que ofereix Anglatècnic es fonamenta en el sistema modular Fingertext, que cataloga i crea continguts amb el seu corresponent Brodcast al senyal de DVB, permetent a les cadenes TV oferir serveis d’accessibilitat com la subtitulació, l’audiodescripció i la llengua de signes als seus programes, així com enviar continguts a la seva audiència al teletext i aplicacions HbbTV. Fingertext, el software, és adaptat a cada client per tal d’automatitzar la publicació del Teletext per reduir costos de manteniment i producció segons les necessitats de cadascú. Anglatècnic adapta cada Fingertext segons els requeriments de cada televisió, ja sigui de grans organitzacions de TV que requereixin sistemes d’altres prestacions, a televisions petites amb pressupostos limitats.

Com podreu comprovar, cal buscar solucions com aquesta, que optimitzin els mitjans per assolir l’accessibilitat completa dels nostres continguts. Sistemes com els que ofereix Anglatècnic per a dur l’accessibilitat a les pantalles de televisió haurien de fer plantejar als responsables de les televisions catalanes que ja és hora d’apostar per l’accessibilitat comunicativa automatitzada a tots els continguts i rendibilitzar al cent per cent la incorporació de tots els públics al vostre canal, construint una societat inclusiva on tothom pugui codificar els missatges dels canals públics i privats sense trobar-se amb barreres.