Roger Loppacher, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, va participar en un una ponència sobre el Llibre Blanc de l’audiovisual de Catalunya organitzada al MAC de Granollers, on també va participar el vicepresident del CAC, Salvador Asius, i el catedràtic de comunicació audiovisual de la Universitat de Barcelona, Emili Prado. El president del CAC va declarar que els continguts de proximitat són el fet diferencial i l’element més eficaç de competència perquè els mitjans locals consolidin la seva situació actual.
Algunes dades de l’informe presentat, que encara està en procés de redacció, diu que a Catalunya hi ha 291 ràdios locals que emeten, majoritàriament públiques, i pel que fa a la televisió, dels 96 programes de TDT locals planificats, actualment emeten 50. També hi ha 150 serveis de comunicació local per IPTV.

Loppacher ha qualificat la situació dels mitjans locals com a “extremadament difícil” i ha aportat dues dades: en primer lloc, que poc més de la meitat (el 53,5%) de les plantilles són de personal fix, mentre que la resta són voluntaris, i que la inversió publicitària de les televisions locals ha caigut en picat.

“Segons les dades que tenim, que corresponen al conjunt de l’Estat espanyol, si la inversió el 2007 captada per les televisions locals va ser de 50,5 milions d’euros, l’any 2013 va arribar a només 1,3 milions, tot i que s’ha iniciat un canvi de tendència, amb una inversió de 2,1 milions el 2016”, ha assenyalat.

El president del CAC també ha explicat que les aportacions públiques als mitjans locals han caigut un 30% arran de la crisi i ha precisat que el problema s’estén també a les televisions locals privades, perquè compten amb aportacions públiques que suposen entre un 15% i un 20% dels seus ingressos d’explotació.

Loppacher ha explicat que el 52% de la programació original és de producció pròpia i de proximitat, i que la resta prové majoritàriament de la sindicació de continguts. “Aquesta hauria de ser vista com una via de coproducció entre canals i de posterior distribució, així com de participació, des d’una òptica de proximitat i d’especificitat de cada territori, a temes més transversals que es puguin tractar”, ha dit.

 

Font: Consell de l’Audiovisual de Catalunya [http://www.cac.cat/detall.jsp?Njg%3D&MQ%3D%3D&L2RldGFsbENvbnRlbnQ%3D&Nzg3]