“Predir i avançar-se al usuari” clau per maximitzar
els resultat de cada oportunitat de negoci a la xarxa.

KONODRAC PRESENTA EL SEU 360AudienceFlow®. RECOMANACIÓ PREDICTIVA PER APPS DE COMERÇ ELECTRÒNIC I “VIDEO A LA CARTA” (V.O.D.)
Barcelona 25 juliol 2015.- L’empresa Konodrac ha presentat el seu sistema 360AudienceFlow® que ofereix en les plataformes d’Internet l’opció de predir el comportaments de l’usuari i avançar-propostes que puguin resultar del seu interès, en temps real.
El sistema 360AudienceFlow® permet que una plataforma d’Internet de “vídeo a la carta” però també de comerç electrònic, etc … mostri a l’usuari aquells productes, serveis o continguts que, en funció de les seves preferències, podrien resultar del seu interès. Per fer possible aquesta predicció (que ja han popularitzat per al seu propi benefici grans plataformes com les cerques a Google, els visionats a Youtube, o les compres a Amazon) 360AudienceFlow® fa servir tècniques de “big data” i anàlisi predictiu.
Per lliurar una oferta de continguts d’interès per a l’usuari, el sistema processa gran nombre de dades a partir dels “perfils” als “social media”, més tota aquella informació que de manera “intel•ligent” el sistema capta a través dels diferents dispositius en les eleccions que va realitzant l’usuari, correlació existent entre productes simultanis a la cistella de la compra etc …. Aquesta presentació a l’usuari es realitza sempre de forma individual, automàtica, no intrusiva i transparent.
La capacitat de realitzar les prediccions en temps real i d’incloure informació de l’entorn del client en les seves prediccions i el fet de no requerir la inserció de microcodi invasiu al terminal del client (cookies) fan d’360Audienceflow una eina especialment idònia i igualment efectiva per aplicacions en dispositius mòbils com ara apps o webapps.
360AudienceFlow® treballa associat a les pròpies plataformes d’Internet amb les que estableix acords, partint d’una fórmula orientada a resultats. Tot el procés de captació i processament de dades de l’usuari i la posterior presentació d’ofertes d’interès es realitza des del “cloud” en sistema SaaS, en temps real.
Konodrac és una empresa, assentada a ESADECREAPOLIS (Sant Cugat – Barcelona) que en els dos darrers anys ha desenvolupat aplicacions de “big data” per a plataformes a la xarxa. A més de la presentació del sistema 360AudienceFlow®. Konodrac treballa també en diferents aplicacions d’intel•ligència i seguretat centrades en l’usuari.