LA PRIMERA SOLUCIÓ SaaS PER A LA GESTIÓ UNIFICADA D’AUDIÈNCIES

“MIX” DE TV, WEB, MÒBIL i SOCIAL EN TEMPS REAL

PER A EMISSORES DE TELEVISIÓ

Barcelona 30 nov 2015.- TV3 (TELEVISIÓ DE CATALUNYA) ha incorporat el nou sistema 360AudienceFlow® de l’empresa KONODRAC que ofereix el coneixement unificat i en temps real de les audiències de TV, WEB, MÒBIL I XARXES SOCIALS de forma sincronitzada amb la pròpia emissió dels continguts.


Audiència en temps real
Gràcies a 360AudienceFlow®, TV3 disposa ja d’una eina única al mercat per a la gestió activa de les seves audiències gràcies a l’avantatge que li ofereix el coneixement en temps real de l’impacte en l’emissió de TV, en les emissions online i en les xarxes socials. Per exemple permet adequar els missatges a cada moment de l’emissió per tal d’augmentar aquest impacte.

Analítica Crosschannel
360AudienceFlow® permet conèixer, també, de forma immediata si l’estratègia que s’està seguint en cadascuna de les xarxes socials (FB, Twitter, etc ..) és la més adequada i si obté els resultats esperats en l’increment de l’audiència a la TV lineal o les emissions en línia, fins i tot per als esdeveniments “en directe”, amb detall de l’impacte individual obtingut en cadascun dels diferents formats, plataformes i pantalles.


Coneixement del comportament de les audiències
360AudienceFlow® permet descobrir i establir vincles de tipologies de continguts específiques amb segments concrets de consumidors i així adaptar, llançar i rendibilitzar de forma òptima els continguts, la publicitat o els serveis oferts, aportant més valor a l’audiència i als anunciants

Producció dinàmica de continguts
La gestió en temps real de dades a gran escala és l’element clau per al futur del negoci de la producció de TV, especialment en els esdeveniments “en directe”. Els processos de producció, realització i emissió multicanal de les TV requereixen cada vegada més de les eines adequades per aprofitar aquest flux d’informació i poder adaptar dinàmicament el contingut de la forma més automatitzada, flexible i ràpida possible.

Tecnologia Cloud SaaS
360AudienceFlow® s’ofereix com a solució SaaS gràcies a la plataforma Cloud desenvolupada per KONODRAC, que permet una ràpida posada en marxa sense necessitat d’incórrer en costoses inversions inicials. Konodrac ofereix a més als seus clients serveis professionals de formació, desenvolupament i suport.

Sobre KONODRAC:
KONODRAC és una empresa de base tecnològica, situada a EsadeCreapolis (Sant Cugat – Barcelona) que durant els dos últims anys ha desenvolupat aplicacions de “big data” per a plataformes a la xarxa. A més del sistema 360AudienceFlow®KONODRAC disposa de diferents solucions d’intel·ligència de mercat i operatives centrades en l’usuari.

Si vol més informació sobre 360AudienceFlow® visiti www.konodrac.com o contacti amb Emili Mata (CMO) al teléfon 618792719 o emata@konodrac.com