La Defensora de l’Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Adelina Castillejo, ha fet públic l’Informe anual del 2013. Durant l’any passat, la Defensora i el Servei d’Atenció a l’Audiència que dirigeix han atès un total de 21.366 comunicats a través del web, amb un temps mitjà de resposta d’entre 9 i 10 dies, i han rebut 14.709 trucades telefòniques. Cal destacar també l’augment progressiu de la participació dels espectadors i els oients a través de les xarxes socials.

La majoria de les comunicacions de l’audiència, un 83%, correspon a consultes i comentaris sobre la programació. Les queixes representen un 12% del total de comunicats, i els agraïments, un 2%. El volum de comunicats específicament adreçats a la Defensora representa un 3%. Aquestes xifres indiquen, d’una banda, que els mitjans de la CCMA respecten i compleixen els principis que motiven les queixes relacionades amb les competències d’aquesta figura i que el percentatge més alt de comunicacions correspon a les consultes. En aquesta mateixa línia, la distribució per tipologia també mostra que la majoria de les comunicacions rebudes no fan referència a qüestions negatives, sinó a temes d’ordre pràctic: com trobar àudios i vídeos, com recuperar informacions concretes, referències de cançons, sintonies o convidats.

Els temes que més interès han generat durant l’últim any han estat el canvi de gestió de la informació territorial dels mitjans de la CCMA, amb la reorganització de les delegacions; la subtitulació de llengües foranes als Telenotícies i el percentatge de temps dedicat a cultura i a temes socials a Televisió de Catalunya i a Catalunya Ràdio. Així mateix, els esports, i sobretot el futbol i en concret el Barça, han generat també molts comentaris i opinions. També cal destacar la valoració positiva que ha rebut la programació i les transmissions dels concerts en directe de Catalunya Música.

Pel que fa a programes, els espais de Televisió de Catalunya que han protagonitzat més comunicats han estat “Els matins”, “Espai Terra”, els Telenotícies i “La Riera”. I el rànquing de programes del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio amb més comunicats rebuts l’encapçalen “El matí de Catalunya Ràdio”, “La tribu de Catalunya Ràdio” i “El suplement”.

Finalment, cal destacar que durant el període comprès entre l’1 de gener del 2010 i el 31 de desembre del 2013 es pot detectar una marcada tendència a la baixa pel que fa al nombre de queixes rebudes. En el cas de Televisió de Catalunya, aquest descens és molt marcat i passa dels prop de 5.000 comunicats de l’any 2010 a una quantitat al voltant dels 2.000. Al Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio, el descens va dels 500 als poc menys de 400, i en el cas de la Defensora i de la Fundació La Marató, les corbes també són descendents.

Pel que fa a la valoració de les respostes per part dels usuaris, el 82% de les valoracions han estat positives en el cas de les comunicacions dutes a terme a través del web. En el cas de les comunicacions fetes a través d’una trucada telefònica, l’atenció rebuda ha estat valorada positivament per la qualitat i la immediatesa de resposta, amb una puntuació de 4,49 sobre 5.

ccma.cat

ccma.cat/atencio/documents.html