Les Jornades sobre Festivals de Cinema organitzada per la pròpia Coordinadora de Festivals, posen sobre la taula una realitat que ja s’avença en la pròpia convocatoria dels organitzadors, que diuen que hi ha una  “proliferació d’esdeveniments audiovisuals” i a la vegada la “situació de crisi i retallades” que obliguen a aquestes entitats focalitzades a organitzar festivals a “buscar resposta a les problemàtiques que genera l’organització i continuïtat d’aquest tipus de certàmens”… Caldria afegir que la crisi que anoten ja no només té el seu origen a la crisi econòmica generalitzada sinó a la pròpia raó de ser dels Festivals. Una funció important dels Festivals com ara el seguiment de l’activitat audiovisual que es desenvolupa arreu, ja pot seguir-se a la xarxa…

Les III Jornades Sobre Festivals de Cinema, organitzades per CI&VI Festivals de Catalunya en col·laboració amb l’ICIC, Diputació, ICUB i Direcció de Política Lingüística, hauran de debatre la renovació i/o reconducció dels Festivals, i com sempre, en funció d’un consens generalitzat sobre la seva conveniencia parlar també de xifres i de números…que a la fí és el substrat del que sempre acabem parlant.

En aquest sentit, caldrà anotar que l’ICIC havia destinat al 2010 de l’ordre d’un milió d’euros al manteniment de Festivals, amb unes xifres de subvenció que sempre tindran objeccions: DocsBarcelona, L’Alternativa o Animac reben de l’ordre dels 100.000 euros d’aquesta institució més les partides corresponents de l’ICUB o del Media mentre que altres festivals es queden en la franja dels 3000-5000 euros… Es podria establir algun tipus d’indicador de “rendabilidat social” en funció per exemple, del número real de persones assistents? o de promoció de les obres locals?… Seran temes que caldrà tractar acuradament en aquestes Jornades…