El Mercat Audiovisual de Catalunya 2024 serà una bona oportunitat per posar-se al dia i mirar al present i al futur de l’audiovisual en català. Justament, l’últim any ha estat clau en la redefinició del panorama mediàtic del nostre país, amb l’aparició exitosa de la nova plataforma 3Cat i l’impuls de polítiques que reforcen l’ús de la llengua al sector.La cita, que tindrà lloc el 5 de juny a Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers, arriba enguany a les 25 edicions.El secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat, Marc Bataller, hi farà una reflexió sobre el retrocés de l’ús social del català; especialment entre els més joves. En aquest sentit, a la sessió El català i la responsabilitat dels mitjans de comunicació s’hi parlarà de la feina per promocionar la llengua a través de l’audiovisual amb la plataforma 3Cat i de l’aparició dels nous canals SX3 i EVA per al públic infantil i juvenil.Bataller també explicarà el Pla d’Impuls Lingüístic de 3Cat, que inclou l’augment de doblatges, subtitulacions i produccions pròpies específiques sobre llengua. I parlarà de la creació de la primera plataforma de continguts educatius en català.

Els mitjans de comunicació públics, d’altra banda, tenen el repte de reflectir la societat i fomentar-ne la cohesió. Això és el que busca el nou Pla de diversitat de 3Cat, que també es presentarà al MAC i que neix amb l’objectiu de reflectir la pluralitat de país. La sessió anirà a càrrec de Carme Figueras, consellera de 3Cat, i Dani Hernández, director d’Estratègia i del Consell de Govern de 3Cat.

PROGRAMA DEL MAC 2024


El secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat, Marc Bataller, posarà l’accent en la necessitat d’impulsar l’ús del català.