L’ICO canalitzarà el fons Spain Audiovisual Hub de 1.500 milions d’euros, desprès que la Comissió Europea ha aprovat l’Addenda al Pla de Recuperació, que permetrà mobilitzar la totalitat de recursos assignats a Espanya dels fons Next Generation EU.

Un cop rebuda l’aprovació de la Comissió, s’obre un termini d’un mes perquè el Consell de Ministres de Finances de la UE ratifiqui la decisió. En particular, l’ICO canalitzarà juntament amb les entitats financeres 40.000 milions d’euros de finançament perquè les empreses, i especialment les PIMEs, puguin abordar projectes d’inversió que facilitin adaptar-se a la doble transició verda i digital. Es dotarà un compartiment específic de 1.000 milions d’euros per al sector turístic i un altre de 1.500 milions per al sector audiovisual.

També es dotarà amb 4.000 milions d?euros el fons Next Tech per al creixement de startups en tecnologies disruptives. En total, el Pla de Recuperació permetrà mobilitzar fins a 163.000 milions d’euros el període 2021-2026, més del 12% del PIB d’Espanya, que s’uneixen als 36.700 milions d’euros dels Fons Estructurals del marc financer pluriennal 2021-2027 per culminar un programa ambiciós d’inversions modernitzadores del país.

Llegiu la nota completa