Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i /o coproduïdes a Catalunya
L’Institut Ramon Llull obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a la subtitulació d’obres audiovisuals produïdes i/o coproduïdes a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds és el 8 de maig.RequisitsL’import mínim subvencionable per sol·licitud és 300 €L’import màxim subvencionable és de: 7.000€ per llargmetratge (ficció, documental i animació), documentals de televisió i documentals web / 2.000€ per curtmetratgeL’obra audiovisual s’haurà de presentar finalitzada amb la sol·licitud dins del termini de presentació que estableix la convocatòriaLa subtitulació s’ha de realitzar durant l’any de la convocatòriaDespeses subvencionablesEs consideren despeses  subvencionables les despeses de la traducció i subtitulació en qualsevol format, incloent les despeses d’audiodescripció (AD) i subtitulat descriptiu o per a persones sordes (SPS) així com les despeses de subtitulació del tràiler promocionalEs podran subvencionar un màxim de tres idiomes/subtitulacions, independentment de les despeses d’audiodescripció (AD) i subtitulat descriptiu o per a persones sordes (SPS)
Us recomanem que llegiu les BASES de participació. Podeu fer la sol·licitud en el següent ENLLAÇ.

 Per resoldre qualsevol dubte sobre el procediment poseu-vos directament en contacte amb Elisabeth Piqué epique@llull.cat