L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) acaba de presentar al Santa Mònica el Pla_C* Cultura pel Clima. Es tracta d’un , un ambiciós Pla de Sostenibilitat Ambiental que s’adreça a les empreses culturals de Catalunya i vol esdevenir un referent en l’àmbit català i estatal.
A l’acte de presentació, van intervindre el director de l’ICEC, Miquel Curanta; el director de l’Àrea de Desenvolupament i Transformació Empresarial de l’ICEC, Edgar Garcia; i la responsable del Pla de sostenibilitat ambiental de l’entitat, Laia Sanahuja,

Sha comptat també amb la presència de representants d’ entitats i associacions: Jordi Panyella, editor de Pol·len edicions; Abigail Ballester, gerent de la TTP, Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics; Marta Forn, gerent de la PAC, Productors Audiovisuals de Catalunya; Albert Bocchetto, director associat del Primavera Sound i Joana Moll, artista i investigadora- que han explicat les mesures que han pres en els seus projectes per reduir l’impacte ambiental, testimoniant com la cultura pot tenir un
paper molt actiu en la preservació del medi ambient. També han participat en la presentació del Pla_C* el Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic del Govern de Catalunya, Salvador Samitier, qui ha destacat l’ambició i l’enfoc comprensiu del Pla, i Ana Villagordo, consultora mediambiental que ha col·laborat en l’elaboració del Pla.

El Pla_C* Cultura pel Clima,planteja 3 eixos, 16 línies d’acció i 37 accions a desenvolupar en l’horitzó 2022-2024″
Aquest Pla suposa, alhora, un punt d’inflexió en el treball de l’ICEC en favor de la sostenibilitat ambiental: endreça, desplega i potencia les diverses iniciatives que la institució ha posat en marxa des del 2017, enfocades a acompanyar les
empreses vers un model més sostenible, a transmetre la necessitat d’aquest canvi a la ciutadania i a treballar també internament per reduir la petjada ecològica de la institució.

El Pla_C, que té una vigència que abasta el període 2022-2024, també sorgeix de la constatació que no hi ha un “Pla B” i del convenciment que la cultura pot oferir una alternativa en positiu: un pla de clima, de cultura, de canvi i de ciutadania que planteja quasi 40 accions, que mesura els resultats i que anima un sector creatiu i amb un gran potencial transformador a formar-ne part. El Pla ofereix als professionals culturals coneixement, eines, línies de subvenció i recursos per fer possible un sector cultural més sostenible. Per transformar les empreses culturals catalanes, el Pla_C s’articula en tres
eixos estratègics que responen a diferents objectius:

 1. Per un impacte positiu, des de l’ambientalització del sector: acompanyar
  les empreses culturals en la seva transició vers un model més sostenible
 2. Per una transformació social, des del discurs i els missatges: promoure la
  capacitat de la cultura de transformar i crear noves narratives i el paper
  del sector cultural com a plataforma i altaveu per activar i inspirar un canvi
  en la societat cap a un futur sostenible.
 3. Per una governança interna, des del lideratge i la coherència: incorporar
  l’estratègia ambiental dins l’ICEC i liderar el procés de transformació del
  sector cultural, creant aliances amb diferents agents, institucions i
  administracions, tant de l’ecosistema cultural com en d’altres sectors.

Aquests eixos s’estructuren en 16 línies d’actuació i 37 accions que es
desenvoluparan en l’horitzó 2022-2024. Cadascuna d’aquestes accions inclou
una descripció, un calendari associat, uns indicadors de seguiment, uns agents

responsables i, en alguns casos, referents d’experiències en les quals inspirar-
se. El pressupost inicial de les accions previstes aquest 2022 és d’1’25 M€.


Consulta totes les accions del Pla_C* Cultura pel Clima!. Més info en aquest enllaç: