DECLARACIÓ CONSELL EDITORIAL D’AREAVISUAL SOBRE BETEVE
Des del Consell Editorial de les Comunitats d’Areavisual a propòsit de la crísi de Betevé volem manifestar el següent

1.- Pensem que una televisió de proximitat de Barcelona, que informi del que passa a la ciutat, que expliqui la microhistòria dels barris, que doni veu a les manifestacions artístiques i culturals que neixen al carrers i que reflexi les pol·lèmiques del territori és ABSOLUTAMENT NECESSÀRIA I IMPRESCINDIBLE
2.- Creiem que amb una magnífica trajectòria anterior Betevé ha anat perdent presència i arrelament, traduït en audiència: No s’ha donat suficient promoció a programes magnificament realitzats a la casa com Artic, Cartellera o La Família Barris que justament ara desapareixen. Tampoc s’han sabut articular procediments per tal que les entitats representatives dels barris puguin tenir a Betevé un altaveu adient i traslladar les pol·lèmiques dels districtes, des de la deficient neteja dels barris fins als projectes urbanístics a debat…
3.- És evident que la gestió de l’actual equip directiu encapçalat per Sergi Vicente i Carme Ponte no ha estat a l’altura del que s’esperava i tampoc els sis membres del Consell d’Administració han sabut articular una fòrmula satisfactòria, però recordem que Betevé organicament depèn de l’Institut de Comunicació de Barcelona i per tant de la Tinència d’Alcaldia de Jaume Collboni que s’ha d’implicar en la cerca de recursos i sortides a la situació generada.
A curt termini, demanem la readmisió dels acomiadats/des de Betevé i la reobertura dels programes que ara s’han eliminat. A mig termini, pensem que cal un debat obert dels professionals del audiovisual sobre les oportunitats dels mitjans de comunicació de proximitat. També cal un debat ciutadà que posi en valor aquests mitjans com Betevé. Logicament des de les comunitats d’areavisual posem a disposició el talent col·lectiu i els recursos de comunicació per afavorir aquests debats que són imprescindibles per donar personalitat als mitjans de proximitat com Betevé.