El dia 18 de gener passat, l’Agència Catalana de Notícies (ACN) va llançar la seva nova Plataforma Digital per a la gestió i publicació de continguts multimèdia als seus clients. Aquesta nova plataforma 100% Cloud, construïda a partir de les innovacions de les empreses Ebantic i Watchity, permetrà a ACN desenvolupar noves aplicacions per ampliar el catàleg de serveis periodístics.

El gestor de continguts DAM4cloud d’Ebantic es converteix en una peça clau per agilitzar, simplificar i facilitar el treball dels redactors de l’Agència, incrementant substancialment la productivitat de la redacció i la qualitat del servei ofert. A més, com que està desplegat en un entorn Cloud, permet l’accés i el treball col·laboratiu als redactors de l’Agència distribuïts per tot el territori català. La Plataforma compta amb un nou portal web, dissenyat conjuntament entre l’empresa Aureacolor i Ebantic, a partir dels requeriments del projecte, que ofereix als clients d’ACN disposar de les notícies en totes les seves versions (vídeo, àudio i imatges) de forma immediata .

Tot el contingut multimèdia es troba gestionat a la plataforma de Watchity, que assegura la generació de les diferents versions del material, incloent marques d’aigua i el servei de distribució a través del seu CDN.

Per al seu director, Marc Colomer, amb aquest projecta, l’Agència recupera la vocació innovadora, part inseparable del seu ADN, juntament amb la vocació de servei públic-plural i independent, la proximitat territorial, l’ambició periodística i la voluntat de projecció exterior.