El Govern Central, en el marc del projecte “Espanya Hub Audiovisual d’Europa” simplifica el procediment d’entrada i permanència de professionals estrangers, a fí que els artistes o professionals que exerceixen una activitat al sector audiovisual puguin romandre a Espanya amb els seus familiars directes. A més, s’amplia el concepte de professional del sector audiovisual, cosa que beneficiarà empreses del sector audiovisual que engloben una àmplia gamma de continguts tant tradicionals, com de l’entorn digital multimèdia i interactiu

Aquest procediment aprovat al darrer Consell de Ministres marca les instruccions que estableixen un nou procediment d’entrada i permanència per als professionals de tercers països que exerceixen una activitat al sector audiovisual, sota el paraigua de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Amb aquesta iniciativa s’avança en el desenvolupament del pla del Hub Audiovisual, inclòs al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que recull la necessitat d’adoptar les mesures normatives necessàries per simplificar el procediment administratiu d’autoritzacions i visats a aquest sector derivats de l’interès econòmic d’aquest sector.

Tres vies d’entrada i permanència per a professionals estrangers que exerceixen una activitat al sector audiovisual

Les instruccions aprovades al Consell de Ministres articulen tres vies d’accés i permanència a Espanya en funció del període de permanència del professional. Una primera via s’estableix per als professionals del sector audiovisual que romandran a Espanya fins a 90 dies en qualsevol període de 180 dies, que estaran exceptuats de l’obligació d’obtenir una autorització de treball i un visat si procedeixen dels països exempts de visat segons la normativa comunitària.

El segon procediment està destinat a aquells professionals del sector audiovisual que romandran a Espanya més de 90 dies, fins a un màxim de 180 dies. En aquests casos, els estrangers poden obtenir un visat que serà suficient per romandre i exercir la seva activitat a Espanya durant la seva vigència. A més, es preveu que els estrangers que inicialment haguessin vingut a Espanya per un període de 90 dies d’estada en qualsevol període de 180 dies puguin, excepcionalment, sol·licitar una autorització d’estada per al sector audiovisual per un termini màxim de 180 dies.

Finalment, es desenvolupa una autorització de residència configurada com un permís únic per a aquells estrangers que residiran i treballaran al sector audiovisual més de 180 dies. Per a aquestes tres vies d’entrada i permanència, s’habilita la possibilitat que els artistes o els professionals puguin romandre a Espanya amb els seus familiars directes, un element clau per a molts artistes.

Aquest nou procediment també permet als artistes o professionals menors d’edat arribar a Espanya i exercir la seva activitat al sector audiovisual acompanyats dels seus pares, a fi de preservar l’interès del menor. Ampliació del concepte de professional del sector audiovisual Un altre element destacat d’aquest nou procediment és que amplia el concepte de professional del sector audiovisual, incloent no només l’artista de reconegut prestigi, sinó també tots els professionals que fan possible que es desenvolupi l’activitat com ara coreògrafs, directors, productors, etc. D’aquest nou procediment se’n beneficiaran empreses del sector audiovisual que engloben una àmplia gamma de continguts tant tradicionals (ficció, producció de continguts televisius, etc.), com de l’entorn digital multimèdia i interactiu, com són el desenvolupament de programari, els videojocs (com els eSports) i els continguts transmèdia o els que incorporen experiències immersives, així com aquelles que desenvolupen activitats artístiques realitzades davant del públic i difoses a través de mitjans de comunicació massius. ​ Aquesta flexibilitat no només afavorirà que produccions internacionals vinguin a Espanya, sinó que facilitarà que les produccions locals perquè puguin fer coproduccions internacionals amb menys dificultats administratives.