Ell Departament de Cultura presenta un nou ajut extraordinari, de pagament únic, destinat a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Quantia de la prestació
S’estableix un pagament únic de 750 euros, fins a l’exhauriment total de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

Termini de presentació de sol·licituds
A partir de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021.


ENLLAÇ A L’AJUT