El passat 14 d’octubre de 2020, s’ha presentat la vintena edició de l’Anuari SGAE de les Arts Escèniques, Musicals i Audiovisuals. Aquest estudi, que porta a terme la Fundació SGAE, ofereix una anàlisi estadística detallada de el sector cultural, sent un autèntic referent en aquest terreny.

En aquesta edició amb més de 440 pàgines, l’Anuari SGAE 2020 reuneix milers de dades numèriques i 357 taules i gràfics, aportant informació rigorosa dels sectors de les arts escèniques, musicals i audiovisuals i d’altres relacionats. Un minuciós procés de recollida, tractament i anàlisi de dades que ofereix com a resultat una eina fonamental per conèixer el mercat cultural espanyol.

L’Anuari SGAE 2020 s’estructura en nou capítols que estudien de forma concisa i rigorosa el panorama al territori espanyol per a cada un dels següents sectors: arts escèniques -teatre, dansa i gènere líric-, música clàssica -simfónica, de cambra, coral i bandes i rondalles-, música popular, música gravada, cinema, vídeo, ràdio, televisió i noves tecnologies. En cada un d’aquests blocs s’analitzen els principals indicadors per a l’any 2019, incloent comparatives amb l’any 2018 i oferint evolucions més àmplies dels resultats generals.

Amb l’afany de lliurar un detall més precís, cada capítol estima l’oferta, l’assistència o l’audiència i la recaptació. Però també s’inclouen, en alguns d’ells, dades com preus mitjans d’entrades o freqüència mitjana d’assistència per habitant.

Més informació: Web dels Anuaris SGAE