La CCMA necessita fer contractació per a Catalunya Ràdio “Continguts podcast per difondre en format digital i en qualsevol plataforma i també continguts de qualsevol àmbit i format, diaris, per a la graella regular.


El termini de presentació de projectes finalitza el 10 de juliol del 2020 a les 14.00 h.


Un cop registrats els projectes, una comissió de valoració els estudiarà i farà la selecció de la proposta més avantatjosa en funció del contingut i el cost econòmic. Ho farà atenent a les necessitats i als criteris generals de programació: qualitat, incidència social, creació de referents de prestigi, projecció de valors constructius, preservació de la llengua i la cultura, innovació i impuls del talent, concepció multiplataforma, eficàcia i eficiència en la gestió i administració dels recursos humans, tècnics i econòmics, qualitat artística i format radiofònic.
L’especificació, característiques, pressupost, etc. dels continguts, així com tots els detalls de la presentació i lliurament, es troben a la Norma, a la qual es pot accedir a través de l’adreça seguent