Creative Europe i el CCS europeu ens han fet arribar el següent comunicat:

“El coronavirus ha afectat tots els països d’Europa i ja és evident que al sector cultural tindrà un gran impacte. Ens solidaritzem amb totes les persones i organitzacions afectades pel virus, no només a Europa, sinó també a qualsevol altra part del món i per les mesures adoptades per contenir-lo.

En nom de les xarxes culturals europees, plataformes i organitzacions culturals, Culture Action Europe va escriure una carta conjunta el 20 de març del 2020 al comissari Gabriel i als membres de la Direcció General d’Educació, Joventut, Esport i Cultura (DG EAC). La carta recull les nostres propostes sobre les maneres de fer front a les conseqüències de COVID-19 a Europa Creativa i als Sectors Culturals i Creatius Europeus.

Efecte de COVID-19 sobre Creative Europe i els sectors culturals i creatius europeus

Culture Action Europe manté una conversa contínua amb la DG EAC que transmet missatges i propostes derivats del sector cultural. Voleu plantejar problemes que encara no figuren a la carta? Voleu donar suport a aquestes accions signant? Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara: contacteu amb [a] cultureactioneurope.org

Principals qüestions i propostes
La diversitat dels sectors culturals i creatius i les seves activitats requereixen un enfocament polivalent per afrontar els impactes que es produeixen a través dels sectors a causa de COVID-19. Les organitzacions culturals que es beneficien del finançament de la Creative Europe han de ser diverses les possibilitats per proporcionar el suport adequat i permetre les respostes adequades en el cas de les circumstàncies de cada organització. A continuació, exposem les principals àrees en joc i presentem propostes que ajudessin a donar suport als sectors culturals i creatius durant aquest moment tan difícil.

  1. Mesures de flexibilitat
    Període d’elegibilitat

Per a esdeveniments que no poden tenir lloc dins del període d’elegibilitat previst inicialment d’un projecte o any marc:

→ Amplia el període d’elegibilitat per a projectes i contractes marc amb els terminis de presentació de la data de la publicació ajornats

Exemples per a xarxes:

Per a xarxes de l’any 3:

→ Prolongament, el marc actual corresponent a un període aproximadament corresponent al període durant el qual les activitats no eren possibles. Comença (i finalitza) Any 4 més endavant

→ Permet la transferència de fons no utilitzats a l’any 3 per ser utilitzats addicionalment l’any 4

Per a xarxes de l’any 4:

→ Prolonga el període d’elegibilitat per un període aproximadament corresponent al període durant el qual les activitats no eren possibles

Elegibilitat de costos

Per a esdeveniments que s’havien de cancel·lar però ja s’han fet pagaments i costos relacionats:

→ Calificar els costos relacionats amb els esdeveniments cancel·lats i altres activitats cancel·lades

→ Aclarir la prova necessària per mostrar l’elegibilitat dels costos ocasionats

Per als autònoms, que es veuen especialment afectats per la cancel·lació d’esdeveniments i altres activitats, ja que els seus únics ingressos depenen sovint d’aquestes activitats:

→ Permetre l’elegibilitat d’una “quota solidària” que els beneficiaris poden oferir com a pagament als autònoms que ja van ser contractats per esdeveniments i activitats cancel·lades

Substitució d’activitats

En el cas d’ajornar esdeveniments cada cop més difícils, per la incertesa i per una possible acumulació d’esdeveniments després de la crisi:

→ Permet als beneficiaris substituir esdeveniments per altres formats i activitats més adequats a la situació actual (per exemple, webinars, publicacions, vídeos) o amb activitats que es puguin dur a terme independentment de la situació actual (per exemple, transferència de despeses no generades al desenvolupament de la sostenibilitat financera d’una organització)

Finançament addicional

Per a beneficiaris que tinguin pèrdues importants (a causa del reemborsament de les entrades, taxes de participació, etc.) i on no es puguin recuperar els costos ocasionats per esdeveniments ajornats o cancel·lats i altres activitats

→ Proporcionar la possibilitat de sol·licitar finançament addicional per pal·liar les pèrdues i donar suport a la reprogramació d’esdeveniments, si escau

  1. Demanem que la UE doni suport als sectors culturals i creatius
    Si bé la seguretat pública continua sent la màxima prioritat, les xarxes culturals europees, les plataformes culturals europees i les organitzacions culturals i els seus membres es solidaritzen amb els artistes i els operadors culturals afectats per les mesures d’emergència preses a la vista de la situació COVID-19. Les mesures implementades probablement aclaparen teatres, museus, locals, arxius, biblioteques, llocs de patrimoni cultural, centres culturals i altres espais culturals i creatius depenents de públics, visitants i participació, així com de l’ecosistema cultural com a tals, creadors, professionals. , autònoms i pimes que treballen en aquestes pràctiques, de suport i personal tècnic. Sense mesures de suport adequades, aquestes decisions tindran un impacte econòmic i social devastador en el sector. ja siguin empleats o autònoms, treballadors dels sectors culturals i creatius, que sovint estan en una situació ja precària, s’enfronten a una brusca i dramàtica pèrdua d’ingressos.

Per això us volem animar:

  • Donar suport al nostre suplici a les institucions europees i als governs nacionals per adoptar mesures d’emergència que donin suport específicament i adequat a la sostenibilitat de l’ecosistema cultural, de manera similar al que es preveu per a les petites empreses.
  • Demanar a la Comissió Europea que destini part del paquet d’emergència de 25.000 milions d’euros a l’economia europea específicament per als sectors culturals i creatius.

Segons el president de la Comissió Europea, la doctora Ursula von der Leyen, ha anunciat a la premsa que la Comissió Europea pretén ser el més flexible possible, esperem molt que pugueu donar respostes positives als nostres suggeriments.

Signen aquest Manifest:

Culture Action Europe – www.cultureactioneurope.org

IETM – International network for contemporary performing arts www.ietm.org

The European Choral Association – Europa Cantat – www.europeanchoralassociation.org

ECSA – European Composer and Songwriter Alliance – www.composeralliance.org

European Cultural Foundation – www.culturalfoundation.eu

European Music Council – www.emc-imc.org

Circostrada Network – www.circostrada.org

NEMO – Network of European Museum Organisations – www.ne-mo.org

JMI – Jeunesses Musicales International – www.jmi.net

On the Move – www.on-the-move.org

FACE – Fresh Arts Coalition Europe – www.fresh-europe.org

EUROPA NOSTRA – also on behalf of other members of the European Heritage Alliance 3.3. www.europeanheritagealliance.eu

European Festivals Association (EFA) – www.efa-aef.eu

IN SITU – European Platform for Artistic Creation in Public Spaces – www.in-situ.info

EUNIC – EU National Institutes for Culture – www.eunicglobal.eu

ELIA, globally connected European network in higher arts education – www.elia-artschools.org

ENCC – The European Network of Cultural Centres – www.encc.eu

TEH – Trans Europe Halles – www.teh.net

EJN – Europe Jazz Network – www.europejazz.net

ERIH – European Route of Industrial Heritage – www.erih.net

FEDEC – European federation of professional circus schools – www.fedec.eu

AEC – Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen- www.aec-music.eu

ENCATC, European Network on cultural management and policy – www.encatc.org

Soluzionimuseali ims – soluzionimuseali.com

ACCR – Association des Centres culturels de rencontre – www.accr-europe.org

Future For Religious Heritage – www.frh-europe.org

Eurozine – European Network of Cultural Journals www.eurozine.com

European Concert Hall Organisation – www.concerthallorganisation.eu

European Association of Archaeologists www.e-a-a.org

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) https://www.ifla.org/

Cumulus International Association of Universities and Colleges in Art, Design and Media – www.cumulusassociation.org

International Music Council www.imc-cim.org

RESEO – European Network for Opera, Music and Dance Education www.reseo.org

ETC – European Theatre Convention www.europeantheatre.eu