La mesa del Parlament va admetre a tràmit la setmana l passada una proposició de llei per modificar les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, la qual recupera el consens a l’hora d’elegir els respectius òrgans de govern, tal com passava abans de la reforma de febrer de 2012. La proposta la va presentar Catalunya en Comú Podem amb el suport de la resta de forces polítiques.

El text és el mateix que el de la proposició de llei elaborada en ponència conjunta i acordada per unanimitat de tots els partits l’estiu de 2017, i que va quedar pendent d’aprovació en l’anterior legislatura a causa de la dissolució del Parlament per l’article 155 de la Constitució Espanyola.