La Casa Elizalde acull la mostra de cinema documental Miradocs coorganitzada amb el Cineclub Barcelona Espai de Cinema. El Miradocs 2018 manté les línies d’anys anterior sense perdre mai de vista la ciutat de Barcelona o els vincles que els autors dels documentals tenen amb ella. MIRADOCS és una mostra de cinema documental on els barcelonins, les barcelonines i la ciutat són els protagonistes. L’objectiu és que els autors residents a la ciutat puguin exhibir els seus films i que els documentals en què Barcelona és protagonista puguin ser vistos a la pantalla de La Casa Elizalde. La mostra centra el seu interès en el fet que el públic pugui compartir el visionat del film i el posterior col·loqui amb els mateixos autors, per la qual cosa en totes les sessions es compta amb la presència del director o d’alguna persona de l’equip realitzador dels documentals i, després del visionat, s’obre un debat amb el públic assistent. Barcelona és una ciutat de documental, és per això que la mostra ens ofereix una mirada sobre el món que ens envolta sense deixar de banda el retrat de la nostra ciutat. Un valor afegit del Miradocs és la importància que dona a la formació de públics. La interacció entre els espectadors i els directors o membres dels equips que ens acompanyaran a totes les sessions és un dels principals objectius des de la 1ª edició i el públic ens ha demostrat sobradament que és una de les coses que més valoren.