Orgull de Baix és un documental web, webdoc, que descobreix el tresor ecològic i agrícola de la comarca del Baix Llobregat, i la lluita dels seus habitants per superar les pressions urbanístiques de la gran ciutat que té al costat, Barcelona. Orgull de Baix parla d’agricultura en entorns urbans, de sobirania alimentària, de la tensió entre el centre i la perifèria, entre l’espai urbà i l’espai rural, entre el creixement i la sostenibilitat. El següent article presenta i discuteix les decisions de disseny interactiu que van guiar la seva creació, així com les aproximacions narratives i de llenguatge cinematogràfic traduït al web, que van aflorar durant la realització del projecte.