Acaba de nèixer ALOCAT l’Associació localitzadors de Catalunya

Aquesta entitat apareix com a resultat de la posada en comú i unificació de certs criteris dels professionals dedicats a la recerca i gestió de localitzacions per tota mena de produccions audiovisuals que es realitzen a Catalunya.
La intenció és la de generar un procés de treball amb garanties de transparència i bones pràctiques en la que tant institucions oficials, propietaris de localitzacions privades i productores gaudeixin d’un servei eficient i de qualitat.
Teniu tota la informació de les seves activitats i els seus components a aquest enllaç