Aquesta setmana, TV3 comença l’emissió del nou espai “Mou-te per Catalunya”, que es podrà veure de dilluns a divendres, a les 19.20.  Són 26 càpsules, de cinc minuts de durada cadascuna, que s’emetran durant tot aquest estiu.

A partir d’avui, aquest nou espai informarà i conscienciarà els ciutadans sobre les possibilitats de viatjar de manera sostenible amb els mitjans de transport públics i privats de Catalunya. També difondrà consells de bones pràctiques en l’ús del transport i en la conducció a l’hora de desplaçar-se pel territori. L’objectiu és aconseguir que els espectadors vegin les possibilitats de mobilitat sostenible, segura i accessible en els desplaçaments de curta, mitjana i llarga distància, i difondre els recursos de què poden disposar els ciutadans a l’hora d’informar-se de tot el que fa referència a la mobilitat.

“Mou-te per Catalunya” és un espai de mobilitat responsable i sostenible que tindrà un fort component pedagògic. D’entrada, pretén conscienciar sobre la necessitat d’un canvi de cultura energètica, davant l’ús ineficient i l’encariment dels combustibles fòssils. També posarà de manifest quines actuacions es poden dur a terme en l’àmbit de la mobilitat per modificar les tendències actuals i encaminar la societat cap a l’ús més racional de l’energia. A més, informarà de les accions que s’impulsen des del govern a favor de la introducció d’energies alternatives per als vehicles.

“Mou-te per Catalunya”, presentat per Albert Brosa, és una producció de TV3 amb la col·laboració de Vulcania, la productora audiovisual d’Olot Televisió.