La producció de llargmetratges catalans va assolir el 2015 la segona xifra més alta del segle
A Espanya es va batre el rècord absolut, segons un estudi de l’Observatori de la Producció Audiovisual

Mentre la indústria espanyola del cinema va batre el rècord absolut de produccions l’any 2015, amb 255 pel·lícules, el nombre de títols amb participació de productores catalanes va assolir la segona xifra més alta de la dècada amb 93, només superada per les 96 produccions de 2010. Així ho recull l’informe La producció cinematogràfica a Catalunya 2014-2015, realitzat per l’Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) de la Universitat Pompeu Fabra, que bianualment ofereix una anàlisi de les sèries estadístiques sobre el sector del cinema. Properament es publicarà l’informe corresponent a l’exhibició en sales de cinema a Catalunya.
L’estudi està basat sobretot en les dades facilitades per l’Institut d’Empreses Culturals de Catalunya (ICEC), de la Generalitat de Catalunya, i es completa amb altres fonts complementàries per a les comparacions amb d’altres països, com ara l’Observatori Europeu de l’Audiovisual.

L’Informe constata sobretot que la producció de llargmetratges a Catalunya en el període 2014-2015 va seguir una tendència similar a l’observada durant els anys anteriors, ja que des de 2006 s’ha estabilitzat entorn de les 75 produccions a l’any, amb algunes oscil·lacions i els pics de 2010 i 2015. Cal destacar que a la primera dècada del segle XXI es produeix un augment notable de produccions amb participació catalana (amb molta diversitat en la intensitat d’aquesta participació), passant de la vintena de títols anuals a més de setanta pràcticament en cada anualitat a partir de 2006.