Avís de subvenció. Segona convocatòria

Subvencions a projectes d’internacionalitzaciód’empreses audiovisuals i de videojoc

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses audiovisuals i de videojoc que contribueixin a la comercialització de la producció audiovisual i de videojoc.

Les accions que es portin a terme dins el projecte d’internacionalitzaciós’han de fer fora de Catalunya.
S’estableixen les modalitats següents:
a) Audiovisual.
b) Videojoc (inclosos book games i book apps).

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de setembre al 17 d’octubre de 2016.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

Per a la modalitat audiovisual:Poden optar a aquestes subvencions les empreses de producció o distribució audiovisual independents que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals gestionat per l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) o les d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.

Per a la modalitat de videojoc:

Poden optar a aquestes subvencions les empreses que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o activitat la producció, edició, distribució, comercialització o difusió de videojocs.

No en són destinatàries les associacions, les fundacions ni altres entitats sense ànim de lucre.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut