Jornada “Oportunitats de la Inversió en Cinema. Els incentius fiscals per a les produccions catalanes”

Jornada “Oportunitats de la Inversió en Cinema. Els incentius fiscals per a les produccions catalanes”
15. Desembre 2015, 18:00 h
:
La Federació dels productors catalans posa a l’abast dels possibles inversors la cartera de projectes dels seus associats

La Federació dels Productors Audiovisuals Catalans, integrada per les associacions Pro-Ficció, Pro-Docs, Pro-TV i Pro-Animats, posarà en marxa el servei “Zona Inversors” a través del seu web (www.proafed.com) a partir de la segona meitat de desembre. L’objectiu de la iniciativa és promoure la inversió privada en l’audiovisual català tot donant a conèixer la oportunitat que suposen els incentius fiscals per inversió en obra audiovisual. PROA esdevindrà, doncs, un nexe d’unió entre inversors i productors en disposar de la cartera de projectes dels seus associats i posar en contacte ambdós col·lecitus, facilitant així la tasca als prescriptors.

Per a més informació seguiu aquest enllaç: http://www.proafed.com/inici/

Cercle d’economia
Carrer de Provença, 298
08008 Barcelona