On la crisi ha afectat més durament el món televisiu ha estat en el sector de les televisions locals. La dràstica reducció d’ingressos públics i publicitaris arran de la crisi, ha portat durant aquests darrers anys a una situació de forçada autarquia productiva, i alhora de creixent paper de la Xarxa de Comunicació local, com a entitat que ha fomentat la professionalització d’aquest sector, i la sindicació i intercanvi de continguts amb l’objectiu de garantir la seva sostenibilitat amb una oferta prou atractiva per als canals locals.

Aquesta situació ha comportat que les productores independents hagin deixat de tenir una presència més o menys significativa en la TV de proximitat, de llarga trajectòria a Catalunya. Però enguany aquest escenari podria començar a canviar en benefici del seu retorn a les graelles de la TV local. Un canvi que aniria en benefici del conjunt de la indústria audiovisual del país.

El punt d’inflexió ha estat la presentació aquesta setmana de la convocatòria dels Premis MAC, impulsats conjuntament per TV3 i la Xarxa, amb Granollers Audiovisual. Una convocatòria, que ja està oberta, per a nous projectes televisius i radiofònics per a la seva emissió conjunta a TV3 i les TV locals o per Catalunya Ràdio i les emissores locals respectivament. En el cas de les propostes televisives, la convocatòria busca nous programes divulgatius, culturals o d’entreteniment. Els projectes seleccionats faran un “pitching” de presentació a la 16ena edició del MAC de Granollers que se celebrarà el proper 3 de juny, a mode de gran final. D’ells en sortiran 5 de premiats que obtindran 6.000€ cadascun per al realització d’un programa pilot, amb la mirada posada d’incorporar-lo a la graella de Televisió de Catalunya i de les televisions de proximitat.

Cal felicitar aquesta bona iniciativa, que recuperi la col·laboració entre les productores independents i les televisions locals, i alhora reforci les sinergies entre aquestes i TV3. Un motiu més per no perdre’s el MAC 2015.