En el amrc del BIZBARCELONA que ha tingut lloc a Fira de Barelona, el Servei de Desenvolupament Empresarial del Departament de Cultura va portar a terme una Jornada de Reflexió sobre ACCES DE LES INDUSTRIES CREATIVES A NOVES FORMES DE FINANÇAMENT:

L’acte estava co-organitzat per ECIA, l’ acrònim de European Creative Industries Alliance. L’entitat estudia les polítiques d’accés al financament per part de les empreses creatives europees. En la primera part de la Jornada es van donar a conèixer i analitzar bàsicament iniciatives publiques i a la segona part -que comentarem en un segon article- iniciatives de base privada i casos d’éxit.

Més que anotar una a una les intervencions d’aquesta primera part, aportem un resum o notes de reflexió que ens poden ser útils com a Resum de les ponències presentades:

* El nivell de risc de la indústria creativa en relació a altres sectors es considera més gran tot i que amb un bon “pla de negocis” i una bona pràctica, això resulta ser un “mite”

* Es detecten dificultats en tots els països europeus per accedir a fons públics derivats logicament de la pròpia crisis que viu el Continent, que s’ha traduït en retallades al suport que es donava a les iniciatives creatives.

* Paradoxalment, les industries culturals podrien afavorir la reactivació econòmica donat el seu potencial i la tradició europea en aquest terreny.

* Cal tenir molt en compte les noves formes de comercialització que imposa la xarxa i ser-ne capdavanters.

* La primera tasca de l’Alliança de les Industries Creatives que s’ha creat és explorar i analitzar l’acces de les industries creatives europees al finançament mirant objectius, resultats, roll privat i public, analitzant els factors que determinen l’exit dels projectes …

* Analitzen el cas del VC KreativWirtschaft Berlin Fund : fons public en totes les ind creació. Ells posen el 50% del cost si el sector privat posa el restant 50%. A la vegada, també tracten d’interessar a inversors internacionals cap a Berlin.

* El segon exemple que es presenta és “Product Finance Mkt” en Londres que financen sobretot projectes innovadors (per exemple treballs transmedia)

* També es parla dels Fons de Garanties del programa Media, a França i Espanya que faciliten crèdits pont a les productores que obtenen suport del programa Media.

*Analitzen el MPGF Media Production Guarantees Fund, molt centrat en l’audiovisual. Es tracta d’un fons per avalar operacions –CCS Guarantee Facility- i expliquen el que vol fer i com funciona. Basicament ha sorgit perquè els bancs no coneixen prou be el sector cultural I la formula seria que les institucions “avalin” les operacions de la industria creativa.

* També es parla del “The NL Culture Loan and Guarantee” amb garanties del Triodos Bank. Amb aquest sistema s’han finançat un gran nombre de projectes de petit format, especialment de l entorn d’ Amsterdam.

* Es diu que “No hi ha una solució simple i uniforme d’accesa al finançament i es parla de diversos models com Programa www.cultuur-ondernemen.nl, FAME que ajuden a buscar diners i actuen con a “coachings” participant dels negocis que es proposen… Organitzen fòrums d innovació – trobades emprenedors i financament Ajuden a buscar capital

* També cal anotar pel seu interés la Innovactionlab.com de Roma que es proposa der el “Fame for creative industries “ el proper 25 de juny 2013 a Roma

* Com a dades generals, caldrà tenir en compte que en el programa 2014-2020 de “Creative Europe” de la CE es vol afavorir la connexió entre sectors diferents amb finançament adequat als projectes. D’ aquest pressupost que és de 1,8 BN d’euros es destina el 55% al Media, 33% a la resta de projectes culturals i 15% a plans de finançament.