Us passem el programa que tan esperàveu del MAC MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA, els dies 22 i 23 de maig

DIA 22:
9-9.15 h.
BENVINGUDA
a càrrec de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral
9.15-9.30 h. PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Edgar García, director de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).
Lau Delgado, coordinador del Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers (CIDAG) i responsable de continguts del MAC 2013.
9.30-10.15 h. SESSIÓ 1 (MF) MANUAL D’INSTRUCCIONS PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES
TRANSMÈDIA I SOCIAL TV
Ponent: Eduardo Prádanos.
Social Media Strategist Havas Sports & Entertainment (Havas Media); director
acadèmic del CSU “Televisión Social, Transmedia y nuevas narrativas”, director del curs ”Experto en Branded Content” i autor d’eduardopradanos.com.
Presentadora: Cristina Sáez, periodista directora de la Xarxa Tendències
i col•laboradora en diversos mitjans.
10.15-11 h. SESSIÓ 2 (MF)
ELABORACIÓ DE GUIONS PER A PROJECTES TRANSMÈDIA
Ponent: Daniel Resnich, productor de continguts, docent i vocal de Guionistes Associats de Catalunya (GAC).
Presentadora: Marta Berenguer, periodista i consultora de xarxes socials.
11-11.15 h. (MF) (P)
PRESENTACIÓ DE LES BASES DE PARTICIPACIÓ DEL PREMI MAC-GAC TRANSMÈDIA
Guionistes Associats de Catalunya (GAC).
11.15-11.30 h.
PAUSA CAFÈ
11.30-12.15 h. SESSIÓ 3 (MF)
TENDÈNCIES EN EL MERCAT DEL BRANDED CONTENT
Ponent: Eduardo Prádanos.
Social Media Strategist Havas Sports & Entertainment (Havas Media); director
acadèmic del CSU “Televisión Social, Transmedia y nuevas narrativas”, director del curs ”Experto en Branded Content”
i autor d’eduardopradanos.com.
Presentadora: Cristina Salvador, directora d’aPortada, consultora de comunicació estratègica i gestió d’esdeveniments.
12.15-13.30 h. SESSIÓ 4 (MF)
ESTRATÈGIES DE CONVERSIÓ I PERSUABILITAT + COM MONETITZAR LA TELEVISIÓ SOCIAL
Ponents: Oriol Ibars, director de consultoria i estratègia de Multiplica.
Eduardo Prádanos. Social Media Strategist Havas Sports & Entertainment (Havas Media); director acadèmic del CSU “Televisión Social, Transmedia y nuevas narrativas”, director del curs
Experto en Branded Content” i autor d’eduardopradanos.com.
Presentador: Lau Delgado, coordinador del Centre d’Investigació i Distribució Audiovisual de Granollers (CIDAG) i responsable de continguts del MAC 2013.
13.30-14.30 h. SESSIÓ 5 (MT)
NOUS FORMATS DE DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ AUDIOVISUALS
EXPOSICIÓ DE PROJECTES Modera: Lluís Marquina, codirector
i presentador de Generació Digital.
Book Movies TV. Gabriel Pena,
CEO de Book Movies TV (preescripció editorial digital)
Tots Sants. Roger Roca i Xavier Puig (consum d’audiovisual musical en dispositius mòbils)
Toon a Ville. Alfred Sesma, director de Luvània (noves formes d’explotació
del concepte de festival)
14.30-16 h. (MPT) TROBADA DE GUIONISTES ASSOCIATS DE CATALUNYA. SESSIÓ TANCADA
Organitzat per GAC.
14.30-16 h. (MPT)
TROBADA DELS PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT 3D. SESSIÓ OBERTA
Organitzat per 3D Granollers.
16-18 h. (MT) L’ESTAT DE L’ART EN LA PRODUCCIÓ 3D ESTEREOSCÒPICA
Ponent: Alfredo González, enginyer tècnic, investigador al departament d’enginyeria
de disseny i fabricació de la Universitat de Saragossa en projectes 3D aplicats
al món audiovisual.
Organitzat per 3D Granollers.
18 h. (OF)
GRAN RESERVA 3D
Projecció de continguts 3D.
MAC FORMACIÓ (MF)
Sessions divulgatives i formatives especialitzades adreçades a professionals i estudiants del sector
MAC TRANSFERÈNCIA (MT)
Seminaris especialitzats en què els ponents són professionals del sector que transmetenles seves experiències i perspectives sectorials
MAC PUNT DE TROBADA (MPT)
Trobades especialitzades d’agents del sector
FIRA MAC (FM)
Espai per a la difusió i l’intercanvi de les empreses de serveis OFF MAC (OF)
Programació
3D
PREMIS (P)

PROGRAMACIÓ DIA 1
22 de maig de 2013
PREMAC Formació contínua
NOUS MODELS PER A NOUS CONTEXTOS
1|1
Inscripcions gratuïta a: www.audiovisualmac.com
9-18 h. (FM)

PRESENTACIONS FIRA MAC
Expositors, espai de reunions
i presentacions.

9.30-10 h.
INSCRIPCIONS
10-10.30 h.
INAUGURACIÓ OFICIAL
Josep Mayoral
Alcalde de Granollers
Josep Martí
Secretari de comunicació de la Generalitat de Catalunya
Josep Pont
Vicepresident del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Josep Maria Codina
Gerent de Granollers Audiovisual SL

10.30-11.30 h. SESSIÓ 1 (MT)
NOVES FORMES D’ARTICULAR L’OFERTA RADIOFÒNICA DE PROXIMITAT
Ponent: Zachary Brand, vicepresident
de la NPR (National Public Radio)
11.30-12 h.
PAUSA CAFÈ
12-13 h. SESSIÓ 2 (MT)
ESTRATÈGIES DE COOPERACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LA TELEVISIÓ
PÚBLICA DE PROXIMITAT
Ponent: Frances Hernandez, mànager de la WPBT South Florida
13-13.30 h. PAUSA CAFÈ
13.30-14 h. SESSIÓ 3 (MT)
PRIMER ANY DE COL•LABORACIÓ DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL I LA CORPORACIÓ DE MITJANS
AUDIOVISUALS
Ponents:
Brauli Duart
President de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Francesc Pena
Conseller delegat de La Xarxa de Comunicació Local
14-15 h. SESSIÓ 4 (MT)
LÍNIES DE TREBALL I COPRODUCCIÓ EN XARXA: EL PROTOCOL GENERAL DE LA XARXA
Ponents:
Rafael de Ribot
Cap de continguts de La Xarxa de Comunicació Local
Marc Melillas
Cap d’estratègia de La Xarxa de Comunicació Local
15-16 h.
PAUSA DINAR
16-18 h. (MPT)
TROBADA DELS MITJANS DE PROXIMITAT
SESSIÓ ESPECIALITZADA EN PROGRAMACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CONTINGUTS TELEVISIUS
SESSIÓ TANCADA
Organitzada per
La Xarxa de Comunicació Local
18-18.30 h.
CLOENDA OFICIAL
Josep Mayoral
Alcalde de Granollers
Salvador Esteve Figueras
President de la Diputació de Barcelona
Antoni Molons
Director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMACIÓ DIA 2
23 de maig de 2013
MAC Comunicació de proximitat
NOUS MODELS PER A NOUS CONTEXTOS
1|2
Inscripcions gratuïta a: www.audiovisualmac.com
MAC FORMACIÓ (MF)
Sessions divulgatives
i formatives especialitzades
adreçades a professionals
i estudiants del sector
MAC TRANSFERÈNCIA (MT)
Seminaris especialitzats en què
els ponents són professionals
del sector que transmetenles
seves experiències i perspectives
sectorials
MAC PUNT DE TROBADA (MPT)
Trobades especialitzades
d’agents del sector
FIRA MAC (FM)
Espai per a la difusió
i l’intercanvi de les
empreses de serveis
OFF MAC (OF)
Programació
3D
PREMIS (P)
9-18 h. (FM)