Dimarts passat, 6 de juliol, l’associació de productors PROA organitzà al Palau Robert de Barcelona la vetllada de l’animació europea, que comptà amb dues presentacions de gran interès per al sector audiovisual del país: la dels treballs de la primera fase del projecte europeu ALICE del qual en forma part i la d’un pla d’acció per aquest sector de l’audiovisual a Catalunya.

L’acte comptà, entre d’altres, amb les intervencions del president de Proa, Joan B. Oliva -aquesta en vídeo-, Ivan Agenjo, president de ProAnimats -entitat federada a PROA i que agrupa a una vintena de productores d’animació, i Mar Sáez, responsable internacional de PROA.

Protagonisme català al projecte europeu ALICE

El projecte ALICE, amb el suport dels fonts interregionals de la UE, té com a objectiu bàsic el d’incrementar la cooperació del sector de l’animació europeu, per tal d’impulsar el seu creixement i retenir el talent a Europa. Entre d’altres mesures s’estudiaran noves formes de finançament i la millora d’aquests pel que fa a les coproduccions internacionals. Qüestions clau com el suport a la internacionalització, el doblatge, la promoció o el màrqueting, són tractades als quatre grups de treball d’aquest projecte transfronterer.

A iniciativa de PROA, des d’ALICE s’ha impulsat una metodologia d’estudi del sector, tant dels elements constitutius de la seva cadena de valor -de la creació de continguts al seu consum pel mercat- com d’aquells que li donen suport, com el de l’educació.

Com en tot projecte amb finançament europeu, cal que hi participin socis de diversos estats de la UE, com és el cas en aquest de Wallimage de Valònia, Pictanovo-Haut-de France, la Regió de Puglia(Itàlia), el ministeri de cultura d’Eslovàquia, la Rzeszow Regional Development Agency de Polònia i la mateixa PROA, qui té la característica diferencial respecte la resta d’entitats implicades que és l’única que no és ni part d’un govern ni una empresa pública. Aquest fet va ser especialment destacat pels responsables de l’entitat catalana, en tant que l’aportació de la visió del sector privat, del món de la producció, s’han entès com un element de gran valor per a l’èxit final del projecte.

Pla d’acció per l’animació catalana

La segona gran qüestió de la jornada es va centrar de ple al nostre país. PROA va fer pública la seva proposta d’un pla d’acció pel sector de l’animació a Catalunya, que comptaria amb els fons Next Generation de la UE i que, per tant, formaria part del projecte Catalunya hub de l’audiovisual i del videojoc del sud d’Europa, sobre el qual en vaig parlar fa uns mesos. Aquest pla d’acció comptaria amb quatre eixos d’actuació: el del coneixement per actualitzar les dades del sector i ajudar a posicionar el nostre país com a pol de l’animació; l’enfortiment de la indústria, que pugui retenir la propietat intel·lectual, se n’impulsi la seva digitalització i es creïn noves finestres d’exhibició; la seva internacionalització, amb la vinculació dels professionals catalans amb les xarxes d’inversors, productors i difusors internacionals -televisions, OTT… El darrer eix és el de la formació, tant pel que fa als futurs professionals, tot alineant l’oferta formativa als perfils que hagi de menester la indústria, com pel que fa a la capacitació empresarial i financera dels productors del sector.

Una jornada enmig d’un procés d’activitats

Respecte al calendari, hi va haver dos importants anuncis: la presentació d’un llibre blanc sobre l’animació el mes de setembre i que l’abril de l’any vinent se celebrarà un nou esdeveniment a Barcelona, de majors dimensions que el d’aquest estiu, en tant que esdevindrà l’acte de cloenda del projecte ALICE, finalitzarà pocs mesos més tard.