El Clúster Audiovisual de Catalunya, que agrupa les principals empreses de la indústria audiovisual catalana, ha demanat a les administracions públiques mesures imminents, universals i àgils d’implementar que ajudin a pal·liar la situació que pateixen i patiran totes les empreses de la indústria audiovisual catalana amb motiu de la pandèmia global del coronavirus. 

La forta caiguda en la organització d’esdeveniments, festivals i fires, el tancament d’equipaments culturals i d’entreteniment, la impossibilitat pràctica de fer rodatges audiovisuals, i la reducció d’activitat d’empreses i marques afecta a pràcticament tota la cadena de valor del sector audiovisual: producció, postproducció, publicitat, comunicació, distribució, canals tradicionals, serveis i tecnologia. Aquesta davallada afecta a un sector estratègic a casa nostra integrat per 2.403 empreses, segons dades del Registro Mercantil de l’any 2018, i que genera un volum de negoci de 2.616,5M.

El Clúster Audiovisual de Catalunya reclama a les administracions públiques, a través d’una carta al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, la urgència de prendre mesures de suport econòmic per garantir el futur del sector. Tot i valorar positivament algunes de les mesures proposades per les administracions públiques d’àmbit autonòmic i nacional, el Clúster demana millorar les condicions d’aplicació a les ajudes, que considera excessivament restrictives ja que inclouen traves burocràtiques difícils d’assumir per part de les empreses. En relació a la tipologia d’ajuts, el Clúster demana la creació de subvencions, noves línies d’avals i préstecs creats específicament pel sector audiovisual, l’ajornament i/o condonació d’impostos de qualsevol administració, l’ajornament i/o condonació de quotes de la seguretat social tant per als autònoms com per a les empreses, el pagament per part de les administracions públiques de totes les factures emeses pels seus proveïdors.

La interconnexió del sector audiovisual català requereix la universalització d’ajudes per tal de no deixar cap empresa ni professional exclòs. Les petites empreses i treballadors autònoms, claus en el teixit industrial audiovisual català, no veuen resoltes les seves necessitats en l’aplicació de les actuals mesures proposades per l’estat espanyol o la Generalitat.

Com apunta Miquel Rutllant, President del Clúster Audiovisual de Catalunya, “Estem preocupats per les greus afectacions que estem patint les empreses del sector audiovisual i que preveiem que s’allargaran en el temps. Si no actuem amb agilitat les conseqüències poden ser devastadores per un sector estratègic per Catalunya. Des del Clúster Audiovisual de Catalunya demanem que les administracions públiques segueixin reafirmant la voluntat de donar suport al sector audiovisual català, com ho han fet fins ara, tenint en compte que la nostra indústria serà clau en el procés de sortida de la crisi. Les empreses i marques tindran la necessitat d’arribar a les seves audiències, i en aquest context, els continguts seran clau per la seva recuperació, i per tant, el sector audiovisual serà més estratègic que mai.

Segons l’enquesta impulsada pel Clúster Audiovisual de Catalunya sobre l’impacte del Covid-19 en les empreses del sector audiovisual, 7 de cada 10 empreses ha reduït de forma parcial o puntual la seva activitat mentre que un 25% declara el tancament total de l’activitat. En aquest context, el 72% de les empreses preveu tenir problemes de liquiditat i tresoreria degut a la reducció general de l’activitat.

L’impacte econòmic que tindrà l’actual crisi serà de grans proporcions per a la indústria audiovisual catalana. Gairebé el 32% dels socis calcula que la crisi del COVID-19 disminiuirà la seva activitat o facturació anual d’entre un 50 i un 75%. Al voltant de 19% de les empreses tindran un impacte econòmic superior al 75% de la facturació.

La indústria audiovisual catalana opina que la recuperació de la normalitat serà lenta. En general, es detecta entre els socis una gran incertesa de cara al futur. Més del 44% dels enquestats calculen que tardaran entre 3 i 6 mesos en poder treballar en les mateixes condicions en què ho estaven fent abans del confinament, i gairebé un 28% espera que l’etapa de recuperació s’allargui més enllà dels 6 mesos.

Les empreses de la indústria audiovisual demanen a les administracions públiques que s’apliquin, a molt curt terme, mesures econòmiques com l’ajornament en el pagament dels impostos o de les quotes de la Seguretat Social, i la facilitació de subvencions directes i de préstecs a les empreses. El 74% dels enquestats preveu sol·licitar els ajuts extraordinaris anunciats per l’Instituto de Crédito Oficial i l’Institut Català de Finances amb motiu de la crisi sanitària.