“Fotogramas” revista de cinema degana a l’Estat Espanyol i probablemnent a Europa, ja que va ser fundada el 1946  deixa a finals de mes la ciutat on va néixer, i créixer. Aquesta ha estat la decisió del grup editor Hearst, que prescindirà dels nou treballadors que tenia la publicació. Segons ens expliquen, la intenció de l’empresa és elaborar aquest títol mensual amb personal d’altres revistes del grup, com ‘Teleprograma’ o ‘¡Qué me dices!’. Greu error de Hearst. No serà el mateix…

Seguint l’historia, de la revista anotem que ‘Fotogramas’ va ser creada pel matrimoni Antonio Nadal-Rodó i María Fernanda Gañán, i va ser la seva filla, Elisenda Nadal, qui la va convertir en referent de les revistes del sector, donant-li personalitat pròpia.

La capçalera va passar a mans del grup Hachette a finals dels vuitanta, respectant la seva personalitat. A l’any 2007 Toni Ulled, fill d’Elisenda Nadal es fa càrrec de la direcció, i al 2011 la multinacional Hearst compra ‘Fotogramas’ en adquirir la divisió de revistes d’Hachette.

Com ha explicat Salvador Llopart al seu compte de Facebook, és una mala notícia es miri com es miri… Enllaç