El dia 2 de desembre es va posar en marxa Filmbox, el primer mercat cinematogràfic i audiovisual en línia d’Europa. Un mercat que permet que creadors del sector puguin connectar amb productores que facin realitat els seus projectes de pel·lícula, documental o sèrie de TV. Aquest mercat ha estat llançat per Filmarket Hub, una plataforma en línia que pretén obrir noves de vies de finançament privat a nivell internacional en el món del cinema.
  La xarxa ja reuneix més de 1.200 professionals de 15 països diferents. El projecte suposa una potent innovació ja que no només trasllada a internet la funció que cobreixen grans mercats del món del cinema com el de Cannes, Berlín o Los Angeles, sinó que a més democratitza l’accés reduint els costos d’inscripció i evitant desplaçaments.