Presentem les 13 empreses presents al Pabelló Català: 2Embdcom, Albedo Telecom, Barcelona Digital Centre Tecnològic, Barcelona Media, CTTC, Emovilia, Fundació i2CAT, Genaker, Narada Robotics, Sixtemia, Neàpolis, Tempos 21 y Urbiotica
–/–
–/–
–/–
–/–

El Mobile World Congress, que acaba de tancar, ha estat el congrés més important del món sobre telefonia mòbil. GSMA, l’entitat organitzadora, representa els interessos de la indústria mundial de les comunicacions mòbils, cobrint 220 països i 800 operadors de telefonía mòbil del tot el món, així com més de 200 empreses en el més ampli sentit de l’ecosistema móvil. El Mobile World Congress, que s’ha celebrat a la Fira de Barcelona, ha ocupat una superfície de 70.500 m², amb 1.400 expositors de més de 200 nacionalitats. Enguany hi hem trobat 83 empreses espanyoles, de les quals 45 són catalanes. Donat tot el que ha sortit en tots els mitjans de comunicació ens ha semblat interessant centrar aquest “post” en l’activitat “mobile” que està desenvolupant-se al nostre entorn ecnio.cat
.
Sota el paraigua de la Generalitat: 33 empreses catalanes
Per setè any consecutiu, la Generalitat, dóna suport a les empreses catalanes perquè tinguin una presència destacada en aquest certamen. Les empreses que hi participen han estat seleccionades pel fet de tenir un clar perfil innovador i una visió internacional. ACC1Ó, que és l’agència de suport a l’empresa catalana del Departament d’Empresa conjuntament amb la Direcció General de Telecomunicacions han fet possible aquesta participació de 33 firmes catalanes distribuïdes en dos espais diferenciats:
D’una banda en el Pavelló Català: l’espai, que s’ubica a la plaça de l’Univers, ha acollit un total de vuit empreses consolidades i cinc centres tecnològics que han donat a conèixer els seus productes i serveis al públic professional del saló. El Pavelló Català també serà l’escenari de les trobades tecnològiques conegudes amb el nom de Brokerage Event.
D’altra banda, al App Planet: vint noves empreses catalanes participaran en aquesta àrea del Mobile World Congress destinada a les empreses que
desenvolupen aplicacions per a la telefonia mòbil i les
telecomunicacions. Al llarg de les set edicions del Mobile World Congress, la Generalitat de Catalunya ha impulsat la participació de 158 empreses catalanes. Veiem, una a una la realitat d’aquestes empreses:
13 empreses al Pavelló Català
El Pavelló Català, a la plaça de l’Univers, acull vuit empreses catalanes que compten amb una trajectòria consolidada dins el sector, així com cinc centres tecnològics catalans. Les empreses participants són 2Embdcom, Albedo Telecom, Barcelona Digital Centre Tecnològic, Barcelona Media, CTTC, Emovilia, Fundació i2CAT, Genaker, Narada Robotics, Sixtemia, Neàpolis, Tempos 21 y Urbiotica
2Embedcom subministra solucions de maquinari i programari per a sistemes de telecomunicacions i automatització. Treballa sobretot per a empreses d’enginyeria i de serveis i per a firmes de valor afegit. Els
productes sense fils que desenvolupa són del rang de les tecnologies GSM-GPRS i 3G, GPS i ZigBee, i s’utilitzen per a la comunicació entre màquines, l’eficiència energètica i la localització de vehicles, persones i objectes.
2Embedcom ha augmentat la facturació el 2011 un 30% fins a situar-la en 1,1 milions d’euros. Enguany celebra el seu desè aniversari i preveu continuar creixent un 26%. En l’àmbit internacional, l’empresa és present
a Portugal i al Marroc i participa en projectes d’eficiència energètica per a empreses que mesuren els consums elèctrics d’edificis,
regulen els termòstats i la il•luminació, etc. En aquest sentit, recentment ha iniciat un projecte d’aquestes característiques amb Gas Natural
Fenosa, amb el grup elèctric EDP – Energies de Portugal. També ha participat en el projecte 3e-Houses amb INDRA.
2Embedcom www.2embedcom.com
Albedo Telecom fabrica solucions de test, mesura i monitoratge per a la indústria de les telecomunicacions i facilita als operadors de telecomunicacions la instal•lació, la reparació i el manteniment de les infraestructures que suporten aplicacions de veu, vídeo, Internet i dades. Treballa amb tecnologies SyncE, GbE, E1, TDM, Jitter/Wander, QoS, SLA implementades en verificadors, derivadors, emuladors de WAN i sistemes de monitoratge. Aquest any presenten els nous verificadors Ethernet. Tenen una xarxa de distribució que abasta més de trenta països dels cinc continents. La firma ha augmentat un 70% la facturació l’últim exercici, i enguany preveu un creixement del 50%.
Albedo Telecom www.albedo.bizmpresa

 

Barcelona Digital (BDigital) presenta els darrers resultats dels seus projectes d’R+D+I en l’àmbit de la mobilitat I l’energia, el servei “Apps Packs”: un portfoli de serveis entorn de les aplicacions de captació d’idees, organització d’apps events, test, formació tècnica o avaluació, entre d’altres, el servei “Appytest”: un servei 100% web dirigit a desenvolupadors de programari i empreses usuàries que permet resoldre la problemàtica de testar les aplicacions en multiplicitat de dispositius mòbils reals, sistemes operatius i operadores, de manera remota, i obtenir un certificat de qualitat. També presenten el programa FCB Apps amb el Futbol Club Barcelona, adreçat a desenvolupadors i empreses TIC, amb l’objectiu de potenciar el sector mòbil català. BDigital és un centre tecnològic avançat especialitzat en l’aplicació de les TIC en els camps de la mobilitat i l’energia, la salut, la seguretat, els mitjans de comunicació socials i l’alimentació i el medi ambient. El centre ha tancat el 2011 amb 50 projectes d’R+D+I TIC actius, i ha augmentat la facturació en un 12,6%, fins arribar als 7,1 milions d’euros  Barcelona Digital Centre Tecnològic www.bdigital.org Al congrés, Barcelona Media donarà a conèixer els últims desenvolupaments en visualització 3D sobre qualsevol dispositiu mòbil. És el cas de la versió per a iPad 2 del projecte Barcelona en Gòtic, desenvolupat junt amb el Museu d’Història de Barcelona i que proposa una ruta pels racons més emblemàtics del barri, tot combinant la tecnologia dels videojocs i la informació històrica per veure la singular evolució de la ciutat des del segle XI fins a l’actualitat. Així mateix, una aplicació interactiva demostrarà l’eficàcia de les solucions de Barcelona Media en tècniques d’extracció de la informació. Aquesta eina actualitza i mostra en temps real les entitats i conceptes més freqüents i rellevants que apareixen alsdiferent mitjans de comunicació. Barcelona Media presentarà també innovadores aplicacions per a iPhone i iPad, com el primer corrector ortogràfic i gramatical de català per aquests dispositius. Des de la seva creació, el centre ha participat en més de 500 projectes nacionals i internacionals.
Barcelona Media www.barcelonamedia.org

E CTTC desenvolupa projectes d’investigació en el camp de les
telecomunicacions. Al MWC presentarà, el projecte Bungee, que busca crear una xarxa cel•lular capaç de suportar un tràfic de dades mòbils fins a 1 gigabit/segon. D’altra banda, el projecte BeFemto té la
finalitat de crear el nou estàndard 4G de comunicacions mòbils, que permeti la prestació de serveis de banda ampla a un cost
eficient. El centre també farà conèixer els desenvolupaments fets per empreses sobre LTE (long term evolution), nou estàndard de
la norma 3GPP per a la quarta generació de mòbils 4G. Ubicat a Castelldefels, el centre ha participat en més de 200 projectes d’R+D+I nacionals i internacionals i compta amb una àmplia
cartera de patents que comercialitza a les empreses interessades a comprar-les o explotar-les.

 

Emovilia és una empresa pionera a l’Estat espanyol en l’aplicació de la
tecnologia NFC per al seguiment en temps real de l’activitat de les persones a través dels telèfons mòbils. Els usuaris són sobretot empreses de vigilància, seguretat i neteja, que necessiten supervisar la producció i estar informats de quin treballador realitza l’activitat, on i quan.
L’aplicació e-control, per exemple, disposa d’un verificador de la identitat de l’empleat a través de la veu. D’altra banda, e-report mesura la productivitat i permet a l’usuari emplenar dades a través de la parla i sense fer ús del teclat. A més, Emovilia s’endinsa en el camp de la salut i la nutrició combinant tecnologia mòbil de darrera generació amb els teixits intel•ligents. El resultat és e-virtualpersonaltrainer, una innovadora tecnologia que controlarà les ingestes diàries de l’usuari i li donarà
instruccions i consells de salut. El teixit canviarà d’aparença en funció de la temperatura de la pell o la freqüència cardíaca.
L’empresa ha tancat el 2011 amb un volum de negoci de 500.000 euros, xifra que preveu doblar enguany impulsant l’obertura al mercat sud-americà. Emovilia www.emovilia.com

 

El centre de recerca i innovació i2CAT aposta per les xarxes de sensors i tecnología per interaccionar amb el nostre entorn d’una manera òptima i respectuosa. Junt amb la Universitat Politècnica de Catalunya ha creat la Unitat de Tecnologies d’Internet Ubiqües (UITU) amb l’objectiu de portar les xarxes de sensors sense fils (WSN, sigla en anglès) a l’àrea de les smart cities, l’agricultura, l’eficiència energètica en edificis i la
seguretat en emergències. Aquesta unitat presenta al congrés diverses novetats tecnològiques per tal de • Facilitar les comunicacions entre empreses que ofereixen serveis dins les smart cities optimitzant la gestió i els recursos de la ciutat. S’ofereix un punt de comunicació multitecnologia que millora l’impacte i dóna valor afegit a les solucions actuals dins la ciutat. • Millorar l’eficiència energètica de les empreses i de les llars optimitzant l’ús que es dóna a l’energia adequant-la a les necessitats dels usuaris i sent més respectuosos amb el medi ambient.
L’i2CAT ha participat en més de 120 projectes d’innovació catalans i internacionals, i ha apostat per la transferència de la tecnologia i ha potenciat el desenvolupament tecnològic de Catalunya. El 2011 la facturació va incrementar fins a prop de 3 milions
d’euros.
Fundació i2Cat www.i2cat.net
La Fundació i2CAT presenta al Mobile World Congress les novetats de cnio.cat Genaker ofereix als usuaris professionals un servei en el núvol que permet la coordinació i la comunicació dels treballadors d’una
empresa d’una forma productiva, econòmica i eficient. Els mòbils es comuniquen com si fossin walkie-talkies, fent servir la xarxa dels
operadors amb aparells i telèfons intel•ligents convencionals. Els usuaris, a més de parlar, poden localitzar persones, vehicles o incidències, i poden assignar-se tasques en format de missatge instantani.
Genaker i Telefónica estan treballant activament pel proper llançament comercial del servei PyH (“Pulsa y Habla”) a través del seu portal Cloud Computing de Movistar per a empreses (Aplicateca). Genaker busca replicar aquest model amb altres operadors i empreses de tot el món. Al Mobile World Congress, Genaker presentarà la interconnexió del servei entre usuaris de mòbils i telèfons intel•ligents amb usuaris de xarxes de ràdio mòbil professional (PMR/TETRA), com són els serveis d’emergències 112, els cossos de bombers, policies, protecció civil o ambulàncies. Així, es dotarà d’un servei de comunicacions en grup a aquests cossos professionals. Genaker ha doblat la facturació en l’últim exercici, situada en 1,2 milions d’euros.

 

Narada Robòtics
Arribem a un aeroport on no hem estat mai i necessitem informació. Veiem un punt d’atenció on hi ha una persona, però quan ens hi apropem i ens hi fixem, veiem que es tracta d’un holograma que es projecta com a silueta humana a manera d’assistent virtual. L’assistent respon tots els nostres dubtes i, a més, acompanya la informació de contingut multimèdia. Aquests assistents en 3D són els que desenvolupa l’empresa Narada Robòtics, creada el 2008 i que presenta per primer cop la seva innovadora tecnologia al Mobile World Congress. Entre els clients de l’empresa destaquen Telefónica i Ferrovial. A l’estand de Telefónica al congrés es podrà veure l’assistent virtual hologràfic interactiu desenvolupat per Narada Robotics. Per a Ferrovial, la firma ha dissenyat un assistent educatiu que està instal•lat en un
centre de reciclatge i que s’encarrega de fer sessions interactives per a grups d’escolars.
L’empresa treballa també en aplicacions mòbils, i ha portat el seu programari d’assistents virtuals a la plataforma iOS.

 

Sixtemia
Amb seu a Banyoles, l’empresa Sixtemia desenvolupa tot
tipus d’aplicacions per a dispositius mòbils com telèfons intel•ligents i tauletes tàctils. Els seus clients són empreses de molt diversos
sectors que busquen promocionar la seva marca i comercialitzar els seus productes. Un exemple és el disseny del catàleg de la firma de moda Rosa Clará per a iPhone i iPad, una aplicació que incorpora eines d’ajuda per a l’organització de bodes. Durant el primer mes en funcionament va obtenir més de 8.500 descàrregues. Sixtemia també ha desenvolupat la primera
aplicació mòbil oficial d’un futbolista professional. Es tracta de David Villa i permet als fans consultar notícies relacionades amb el jugador i visualitzar fotografies o els seus últims gols, entre altres possibilitats. Junt amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l’empresa ha creat també l’aplicació de La Marató de TV3, a través de la qual es poden fer donacions i consultar els marcadors, entre altres funcions.
L’empresa preveu créixer un 40% en facturació aquest any i participa al Mobile World Congress per fer-se a conèixer als mercats internacionals.
Sixtemia www.sixtemia.com
Sixtemia és un estudi especialitzat en el desenvolupament d’aplicacions

 

Service2Media
Amb un clar exponent d’èxit com és la recent instal•lació a Neàpolis de
SERVICE2MEDIA, multinacional holandesa líder en solucions mòbils que té clients com ara la CNN, Al Jazeera o la Fórmula 1, el parc d’innovació tecnològica i empresarial de Vilanova i la Geltrú s’ha consolidat com a espai privilegiat per atraure empreses i talent tecnològic internacional.
Neàpolis és punt de trobada per a empreses, professionals i emprenedors dels sectors TIC i Mèdia, un ecosistema on conviuen entorns d’innovació i recerca, formació i divulgació tecnològica i activitat empresarial i que vol convertir Vilanova i la Geltrú en una ciutat creativa i innovadora, crear un clúster lligat als sectors TIC i Mèdia i generar vincles i sinergies entre el món acadèmic i empresarial. D’aquesta manera, Neàpolis vol contribuir a crear una nova estructura industrial d’alt contingut tecnològic i generar importants sinergies en el terreny del desenvolupament i
aplicació de les tecnologies mòbils i els videojocs.
Partint del convenciment que, en el context de l’economia del coneixement, el futur de les ciutats i les empreses passa per la seva capacitat d’atraure i retenir professionals qualificats per afrontar els nous reptes, Neàpolis ofereix l’entorn idoni per al desenvolupament d’aquest talent mitjançant la interacció entre empreses, institucions educatives, administracions i partners estratègics.
Tempos 21 proporciona serveis de consultoria i tecnologia mòbil, solucions a mida, integració de sistemes i serveis gestionats de mobilitat per a entorns crítics i de grans volums. Des del final del 2008 està participada pel grup Atos i per ACC1Ó. El 2011, Atos va designar l’empresa com a Centre de Competències de Mobilitat del grup Atos per proporcionar serveis de mobilitat a escala internacional en tots els països on la firma és present.
En aquesta edició del congrés, Tempos 21 presentarà les noves solucions de mobilitat MyCity, MobiRet i MyMarket. Amb MyCity, qualsevol ciutat pot disposar d’un catalog complet d’aplicacions mòbils i serveis sms per obrir les seves dades als ciutadans: per a l’agenda de la ciutat, el trànsit, l’estat de les platges, etc. MobiRet és la primera plataforma de comerç mòbil específicament pensada des de i per al sector detallista, que ofereix a les empreses la possibilitat de dissenyar els seus serveis des d’una visió de conjunt i adaptar-los a les seves necessitats. Amb MyMarket, qualsevol empresa pot disposar d’un Market propi per a la distribució segura i centralitzada d’apps als mòbils dels seus empleats.
Urbiòtica
Una gestió intel•ligent de les ciutats pot arribar a reduir la congestió del trànsit i millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat o del sistema de reg. Aquesta és la ciutat del futur que proposa Urbiótica, empresa barcelonina que ha desenvolupat una tecnologia per proveir dades urbanes en temps real. Un sensor en un contenidor informa el servei de neteja de la necessitat de buidar-lo o no. Instal•lat en una plaça de pàrquing, el sensor indica ràpidament als conductors on és el lloc lliure, i evitar molèsties de trànsit.
Urbiótica, que ha comptat amb el suport d’ACC1Ó per al seu projecte de smart city, acaba de tancar una ampliació de capital d’1,5 milions d’euros per fer front a les previsions de creixement: de 250.000 euros de facturació el 2011, a més de 2,5 milions aquest any. L’empresa té projectes en marxa a París, Niça, Barcelona, Sant Cugat i Figueres. A la capital francesa, com al 22@ de Barcelona, participa en una prova pilot que aplica sensors multiús per controlar el reg, l’aparcament i els contenidors en una zona a petita
escala, amb l’objectiu d’ampliar-la gradualment. Al Mobile World Congress, Urbiótica busca ampliar el mercat internacional amb la mirada posada a Itàlia, Grècia i Portugal.
En un altre post us presentem el creixement de les empreses del mercat de les aplicacions per a telèfons intel•ligents i tauletes tàctils en el APPMarket