En les pàgines que desplegareu d’aquest menú podreu trobar les darreres activitats que han fet els Membres de la Comunitat. També una relació dels membres de la comunitat  

A continúació trobareu una referència a les edicions en paper d’areavisual a “Quan erem de paper” i la videoteca AREA-TV ,selecció de videos interessants per la comunitat professional del audiovisual.